Spårpanel Smal 1skiva2

Spårpanel Gavel och plan

Nyheter

”Nyhet” Spårpanel gavel och plan

Ta vara på era ”döda” ytor i butiken! Spårpanelsskivorna är enkla att häkta på inredningen vilket gör att det inte behövs
några monteringskostnader! Skivorna är 1055mm höga.
Vi lagerhåller ett antal produkter att användas på spårpanelen för ökad försäljning.

Spårpanel Smal 1skiva5 Spårpanel Smal 1skiva2 Spårpanel Bred2 Spårpanel Bred med pallexpo4

ButiksprofilSpårpanel Gavel och plan